สุมหัวคิด – วิดีโอเกมเท่ากับอีสปอร์ต แค่วาทกรรม ?

0 views
0%

‘นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์’ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ยืนยัน วิดีโอเกมเท่ากับอีสปอร์ตเป็นแค่วาทกรรม ทั่วโลกยังถกเถียง เหตุค่ายเกมถือลิขสิทธิ์ ไม่ใช่ของสาธารณะเหมือนกีฬาทั่วไป …