อีสปอร์ต กับสุขภาวะเด็กไทย วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ข่าวค่ำ #NBT2HD

0 views
0%

คณะทำงานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันปกป้องและคุ้มครองเด็ก จากการใช้สื่อออนไลน์ทุกประเภท รวมถึงกีฬาอีสปอร์ต …