เกมส์ และ Esports | การประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 13

0 views
0%

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 “มนุษย์ในโลกดิจิทัล” การศึกษาเกมในเชิงมานุษยวิทยาและวัฒนธรรมศึกษา โดย ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว ปรากฎการณ์และการทำความเข้าใจ …