E-Sport : EP 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในวงการอีสปอร์ต

0 views
0%

ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้มีกฎหมายชัดเจนในด้าน E-sport ทางรายการจึงได้รวบรวมข้อมูลกฎหมาย E-sport ในต่างประเทศเพื่ออธิบายลักษณะของ E-sport …