UTCC eSports บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต)

0 views
0%

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต) เรียนบริหารธุรกิจแนวใหม่ ต้องสัมผัสประสบการณ์แบบนักธุรกิจ ความฝันของคนรุ่นใหม่ล้วนต้องการเป็นเจ้าของกิจการ นักธุรกิจ …